ISO 9001: 2015

PS ApS tilbyder assistance til virksomheder i byggebranchen i forbindelse med kvalitetsledelse og kvalitetsledelsessystemer

PS ApS har gentagne gange implementeret kvalitetsledelsessystemer i henhold til ISO 9001: 2008 og den efterfølgende ISO 9001: 2015

PS ApS har udarbejdet en ISO 9001: 2015 skabelon, hvor fokus er på en entydig beskrivelse af de vigtigste processer, håndtering af risici og muligheder, værdiskabelse og generering af merværdi

Målet er at optimere projektforløbet og få styr på muligheder og risici, således at kontrol og dokumentation koncentreres om de væsentlige områder og således at projektets gennemførelse og økonomi kan håndteres på en forsvarlig og struktureret måde

PS ApS arbejder selv efter systemet, der meget gerne demonstreres